model apartment briga

דירה לדוגמא מגדלי בריגה, עיר ימים

המטרה הייתה לעצב דירה לדוגמא שתשמש ככלי מכירתי לפרויקט.

.ההחלטה הייתה לצאת מהקופסא ולהשתמש ברצפת בזלת שחורה אשר תיתן בסיס שקט ונקי לכל העיצוב אשר מונח עליה ותכניס את נוף הים העוצמתי הביתה.

 

Categories: